Δευτέρα , Ιούλιος 16 2018
Αρχική / Οικονομία & Ανάπτυξη / Άπαξ έκπτωση φόρου σε μισθωτούς, συνταξιούχους με αγροτικό εισόδημα

Άπαξ έκπτωση φόρου σε μισθωτούς, συνταξιούχους με αγροτικό εισόδημα

 

Μόνον μία φορά θα υπολογίζεται η μείωση του φόρου (αφορολόγητο), που κυμαίνεται μεταξύ 1.900-2.100 ευρώ, στην περίπτωση ετερο-επαγγελματιών αγροτών, οι οποίοι αποκτούν εισόδημα από μισθούς και συντάξεις και ασκούν ταυτόχρονα αγροτική δραστηριότητα.

Αυτό προβλέπει διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016, σύμφωνα με την οποία το καθαρό εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα εξακολουθεί να φορολογείται αυτοτελώς.

Όχι όμως με συντελεστή φόρου 13% στο σύνολό του, όπως γινόταν μέχρι τώρα, αλλά με φορολογική κλίμακα, στην οποία οι συντελεστές φόρου ξεκινούν από 22% για ετήσια γεωργικά εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ και φθάνουν μέχρι και το 45% για ποσά ετησίων γεωργικών εισοδημάτων υψηλότερα των 40.000 ευρώ.

Ως εκ τούτου εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτοί και συνταξιούχοι με εισοδήματα και από γεωργικές δραστηριότητες θα κληθούν να πληρώσουν το 2017 αυξημένους φόρους εισοδήματος.

Ο λόγος είναι ότι η νέα φορολογική νομοθεσία που θεσπίστηκε τον περασμένο Μάιο προβλέπει αύξηση των συντελεστών φορολόγησης όχι μόνο για τα εισοδήματά τους από μισθωτές υπηρεσίες αλλά και για τα (αυτοτελώς φορολογούμενα) αγροτικά τους εισοδήματα.

Και τούτο διότι ο φόρος για τα αγροτικά εισοδήματα υπολογίζεται με φορολογική κλίμακα που ξεκινά από 22% (αντί για το 13% που ίσχυε μέχρι τώρα) και μάλιστα χωρίς αφορολόγητο.

Συγκεκριμένα:

1) Με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016, προβλέπεται ότι το καθαρό εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα εξακολουθεί να φορολογείται αυτοτελώς, όχι όμως με συντελεστή φόρου 13% στο σύνολό του, όπως γινόταν μέχρι τώρα, αλλά με φορολογική κλίμακα, στην οποία οι συντελεστές φόρου ξεκινούν από 22% για ετήσια γεωργικά εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ και φθάνουν μέχρι και το 45% για ποσά ετησίων γεωργικών εισοδημάτων υψηλότερα των 40.000 ευρώ.

Προβλέπεται επίσης ότι για όσους αποκτούν εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες ισχύει έκπτωση φόρου 1.900-2.100 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων, η οποία ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο 8.636-9.545 ευρώ.

Όμως στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθούς και συντάξεις μαζί με εισόδημα από αγροτικές δραστηριότητες η μείωση φόρου υπολογίζεται μία φορά για το σύνολο των εισοδημάτων.

2) Επίσης, με τη διάταξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 4389/2016, που ψηφίστηκε λίγες μέρες αργότερα, προβλέπεται ότι οι φορολογούμενοι που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, καθώς και, γενικότερα, όλοι όσοι αποκτούν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα σε ποσοστό μικρότερο από το 50% του συνολικού εισοδήματός τους δεν δικαιούνται για το αγροτικό τους εισόδημα την έκπτωση φόρου εισοδήματος που κυμαίνεται από 1.900 ευρώ έως 2.100 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων.

Δηλαδή οι φορολογούμενοι που εξαιρούνται από τον χαρακτηρισμό του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, αλλά και γενικότερα όλοι όσοι αποκτούν αγροτικό εισόδημα σε ποσοστό χαμηλότερο του 50% του συνολικού τους εισοδήματος δεν δικαιούνται για το αγροτικό τους εισόδημα το αφορολόγητο όριο εισοδήματος το οποίο προκύπτει από την έκπτωση φόρου των 1.900 – 2.100 ευρώ και το οποίο κλιμακώνεται από 8.636 έως 9.545 ευρώ.

Αποτέλεσμα των παραπάνω διατάξεων θα είναι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι οι οποίοι αποκτούν και αγροτικά εισοδήματα να υποχρεωθούν να καταβάλουν φόρο αυξημένο από 13% σε 22% για τα αγροτικά τους εισοδήματα που φθάνουν μέχρι και το ποσό των 20.000 ευρώ.

Για αγροτικά εισοδήματα πάνω από το όριο των 20.000 ευρώ θα φορολογούνται κλιμακωτά:

-με συντελεστή 29%, στο τμήμα πάνω από τα 20.000 και μέχρι τα 30.000 ευρώ

-με συντελεστή 37% στο τμήμα πάνω από τα 30.000 και μέχρι τα 40.000 ευρώ

-με συντελεστή 45% στο τμήμα πάνω από τα 40.000 ευρώ.

Ουσιαστικά όλοι οι φορολογούμενοι με αγροτικά εισοδήματα, οι οποίοι βάσει των διατάξεων των ν. 4389/2017 και 4389/2016 δεν δικαιούνται το αφορολόγητο των 8.636 – 9.545 ευρώ για το αυτοτελώς φορολογούμενο αγροτικό τους εισόδημα θα κληθούν να πληρώσουν για τα εισοδήματα αυτά φόρους υπέρμετρα αυξημένους.

Το πόσο ακριβώς θα αυξηθούν οι συνολικές επιβαρύνσεις των φορολογουμένων αυτών αποτυπώνεται καλύτερα από τον παρακάτω πίνακα, με παραδείγματα φυσικών προσώπων τα οποία έχουν ετήσια εισοδήματα προερχόμενα κατά 70% από μισθούς ή συντάξεις και κατά 30% από αγροτικές δραστηριότητες.

Γενικότερα, οι φορολογούμενοι με αγροτικά εισοδήματα που θα υπαχθούν σ’ αυτό το νέο επαχθέστατο καθεστώς φορολόγησης (όχι μόνο αυτοί που είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι) υπερβαίνουν τους 575.000.

Κι αυτό διότι με τις νέες αυστηρές προϋποθέσεις χαρακτηρισμού του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, τις οποίες θέσπισε ταυτόχρονα η κυβέρνηση με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του ν. 4389/2016, οι φορολογούμενοι που θα διατηρήσουν τον χαρακτηρισμό αυτό εκτιμάται ότι θα περιοριστούν στους 175.000, την ώρα που όλοι όσοι αποκτούν αγροτικά εισοδήματα υπερβαίνουν τους 750.000.

ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

(Παραδείγματα για μισθωτούς-συνταξιούχους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, στους οποίους το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ανέρχεται στο 70% και το αγροτικό εισόδημα αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού ετησίου εισοδήματος)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΠΟ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ 2015 ΓΙΑ ΤΟ

2016

ΣΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ
8000 5600 2400 312 528 216 69,23%
9000 6300 2700 351 594 243 69,23%
10000 7000 3000 390 660 270 69,23%
11000 7700 3300 429 726 297 69,23%
12000 8400 3600 468 792 324 69,23%
13000 9100 3900 507 960 384 64,21%
14000 9800 4200 602 1180 524 74,86%
15000 10500 4500 795 1400 566 62,89%
16000 11200 4800 988 1620 608 55,27%
17000 11900 5100 1181 1840 650 50,00%
18000 12600 5400 1374 2060 692 46,13%
19000 13300 5700 1567 2280 734 43,18%
20000 14000 6000 1760 2500 776 40,84%
21000 14700 6300 1953 2720 699 31,11%
22000 15400 6600 2146 2940 762 31,05%
23000 16100 6900 2339 3160 825 31,00%
24000 16800 7200 2532 3380 888 30,96%
25000 17500 7500 2725 3600 951 30,93%
26000 18200 7800 2918 3820 1014 30,90%
27000 18900 8100 3111 4040 1077 30,87%
28000 19600 8400 3304 4260 1140 30,84%
29000 20300 8700 3497 4504 1227 31,44%
30000 21000 9000 3690 4780 1346 32,75%
31000 21700 9300 3813 5056 1364 30,77%
32000 22400 9600 3936 5332 1562 34,13%
33000 23100 9900 4059 5608 1760 37,30%
34000 23800 10200 4182 5884 1958 40,27%
35000 24500 10500 4305 6160 2156 43,08%
36000 25200 10800 4448 6436 2334 45,16%
37000 25900 11100 4641 6712 2462 45,75%
38000 26600 11400 4834 6988 2590 46,30%
39000 27300 11700 5027 7264 2718 46,81%
40000 28000 12000 5220 7540 2846 47,28%
41000 28700 12300 5413 7816 2984 47,87%
42000 29400 12600 5606 8092 3122 48,43%
43000 30100 12900 5799 8376 3268 49,08%
48000 33600 14400 6764 10036 4238 54,87%
50000 35000 15000 7150 10700 4626 56,76%
60000 42000 18000 13280 14980 2126 13,56%
70000 49000 21000 16610 18930 3171 16,34%
80000 56000 24000 19940 23020 4431 19,15%
90000 63000 27000 23270 27110 5691 21,18%
100000 70000 30000 26600 31200

Αλέξανδρος Μπίκας

Πηγή: AgroNews.gr

Δείτε επίσης

Αλαλούμ με τις περικοπές στις συντάξεις – Δείτε παραδείγματα

Παιχνίδι εντυπώσεων από την κυβέρνηση Αυστηρό μήνυμα από το ΔΝΤ για την εφαρμογή του μέτρου …

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο