Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος κάτοικος Γερμανίας εργάστηκε μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2015 στην Ελλάδα και από την 1η Οκτωβρίου μετανάστευσε στη Γερμανία όπου και εργάζεται ως μισθωτός. Μάλιστα, μεταφέρθηκε και στη ΔΟΥ κατοίκων Εξωτερικού την 1η Οκτωβρίου. Από την εφορία του ζητούν να φορολογηθεί στην Ελλάδα για το εισόδημα που απέκτησε τους τρεις μήνες στη Γερμανία!