Τρίτη , Ιανουάριος 16 2018
Αρχική / Αρχική / Λογιστική βόμβα για τράπεζες και δάνεια

Λογιστική βόμβα για τράπεζες και δάνεια

Ακριβότερα δάνεια και δυσκολότερη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα φέρνει η εφαρμογή των νέων πρακτικών που υποχρεώνονται να ακολουθήσουν οι ελληνικές τράπεζες από 1/1/2018.

Καλούνται, λοιπόν, να εφαρμόσουν νέα μεθοδολογία η οποία αλλάζει σημαντικά τον τρόπο αναγνώρισης του κινδύνου στις πελατειακές τους σχέσεις. Μέχρι σήμερα και για τους επόμενους τρεις μήνες οι τράπεζες αναγνωρίζουν τον κίνδυνο σε ένα δάνειο με την έλευσή του, π.χ. με την εκδήλωση καθυστέρησης στην αποπληρωμή.

Τώρα, όμως, ζητείται να κάνουν δύο βήματα πίσω όσον αφορά τη διαδικασία και να αναγνωρίζουν τον κίνδυνο προτού εμφανιστεί, με τη χορήγηση του δανείου. Οι τράπεζες εφαρμόζουν και σήμερα προληπτικά μέτρα για κάθε δάνειο, τα οποία βασίζονται στην παρακολούθηση ειδικών δεικτών, στη συναλλακτική συμπεριφορά του δανειολήπτη κ.λπ.

Τώρα πια όμως οι διαδικασίες αυτές συστηματοποιούνται και, το κυριότερο, οι τράπεζες υποχρεώνονται όχι μόνο να παίρνουν μέτρα, αλλά και προβλέψεις σε σχέση με τη μελλοντική πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων του δανειολήπτη. Πρόκειται για τεχνικό θέμα, το οποίο ωστόσο έχει επιπτώσεις στους δανειολήπτες, καθώς η πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων θα υπολογίζεται εξαρχής με τη γέννηση ενός δανείου και όχι με τη σύγκριση των αλλαγών που έχουν γίνει μεταξύ του χρόνου που δόθηκε το δάνειο και της σημερινής οικονομικής κατάστασης του δανειολήπτη. Ο υπολογισμός του κινδύνου για κάθε δανειολήπτη θα προκύπτει βάσει συγκεκριμένου ειδικού τύπου ο οποίος «ζυγίζει» τον κίνδυνο του πελάτη.

Η συγκεκριμένη υποχρέωση επανυπολογισμού του κινδύνου -η οποία επιβάλλεται με την υποχρεωτική εφαρμογή από 1/1/2018 του διεθνούς λογιστικού προτύπου ΙFRS 9- αφορά τόσο τα δάνεια που θα δοθούν στο μέλλον όσο και αυτά που ήδη έχουν δοθεί. Αφορά δηλαδή το σύνολο των περίπου 230 δισ. ευρώ που είναι οι χορηγήσεις στην Ελλάδα προς επιχειρήσεις και ιδιώτες, ενήμερες ή σε καθυστέρηση. Για μεν τα νέα δάνεια οι τράπεζες πρέπει να υπολογίζουν με την έγκριση της χορήγησης την πιθανότητα αθέτησης του δανειολήπτη, να σταθμίζουν τον κίνδυνο και να παίρνουν πρόβλεψη αν κριθεί ότι χρειάζεται. Για τα υφιστάμενα δάνεια θα χρειαστεί να επανακριθούν στο σύνολό τους και να σταθμιστεί ο κίνδυνος με βάση τον νέο τρόπο που επιβάλλει το ΙFRS 9.

Οι τράπεζες αυτήν την περίοδο προσπαθούν να εκτιμήσουν ποιες θα είναι οι επιπτώσεις, δηλαδή πόσες νέες προβλέψεις θα χρειαστούν, από την εφαρμογή του IFRS 9. Υπολογίζεται ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα χρειαστεί πρόσθετες προβλέψεις της τάξης των 3 δισ. ευρώ. Το θετικό είναι ότι η ΕΚΤ, προκειμένου να αποφευχθούν οι κεφαλαιακοί κραδασμοί στις τράπεζες, έδωσε τη δυνατότητα να απορροφηθούν οι νέες προβλέψεις σε βάθος πενταετίας.

Να σημειωθεί ότι το IFRS 9 επιβάλλεται διεθνώς, αλλά εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει περισσότερο τις ευρωπαϊκές τράπεζες και λιγότερο τις αμερικανικές που ακολουθούσαν διαφορετική προσέγγιση. Στην Ελλάδα κατά το παρελθόν έγιναν ορισμένες χορηγήσεις με χαρακτηριστικά υψηλού ρίσκου και γι’ αυτό η επίπτωση από την εφαρμογή του IFRS 9 αναμένεται να είναι πιο ισχυρή. Οι τράπεζες τηρούσαν τις ισχύουσες διαδικασίες, αλλά, όπως σε όλες τις μικρές αγορές, έτσι και στην Ελλάδα τα πρόσωπα στην επιχειρηματική σκηνή έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Με βάση το IFRS 9 σε τρεις μήνες οι τράπεζες πρέπει να επανεκτιμήσουν τον κίνδυνο σε όλα τα δάνεια. Αν, για παράδειγμα, υπάρχει πρόβλεψη 7 εκατ. ευρώ για ένα επιχειρηματικό δάνειο και, υποθετικά πάντοτε, πρέπει να αυξηθεί κατά 3 εκατ., τότε η τράπεζα θα παίρνει άμεσα τη νέα πρόβλεψη των 3 εκατ. και θα την αποσβένει σταδιακά σε μια πενταετία. Η διαδικασία αυτή υποχρεώνει τις τράπεζες να αλλάξουν τον τρόπο τιμολόγησης των δανείων. Επειδή ο κίνδυνος της χώρας μας είναι υψηλότερος, το χαρακτηριστικό αυτό θα πρέπει να ενσωματωθεί στις διάφορες χρεώσεις των δανείων. Εκτιμάται επίσης ότι θα επηρεάσει και το επιτοκιακό περιθώριο.

Για τις μεγάλες και ισχυρές εταιρείες με υγιή ισολογισμό, η πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα θα παραμείνει εύκολη και γρήγορη. Οσο όμως τα οικονομικά στοιχεία μιας εταιρείας αποκλίνουν από το επιθυμητό θα παρουσιάζονται δυσκολίες.

Επιπλέον γίνεται δυσκολότερη η αλλαγή τράπεζας καθώς συνεπάγεται κόστος, επειδή η τράπεζα θα πρέπει να πάρει προβλέψεις για τον νέο πελάτη της. Και επειδή οι προβλέψεις κοστίζουν κεφαλαιακά, οι τράπεζες θα σηκώνουν πρόθυμα το κόστος στα κεφάλαιά τους για να προσελκύσουν καλούς πελάτες που τους ενδιαφέρουν. Για όλους τους υπόλοιπους που η σχέση με τη νέα τράπεζα ταυτίζεται ενδεχομένως και με νέες προβλέψεις ο δρόμος θα είναι ανηφορικός.

Οι εκτιμήσεις είναι ότι στη νέα συγκυρία που δημιουργεί το IFRS 9 τα δανειακά επιτόκια θα παραμείνουν υψηλά για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν το κατάλληλο πιστωτικό προφίλ. Γενικότερα δημιουργείται από το 2018 ένα περιβάλλον πιο ασφαλές για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, με αυξημένη εποπτεία, στο οποίο όμως οι τράπεζες θα χρειάζονται περισσότερα εποπτικά κεφάλαια για να αναπτύξουν τις εργασίες τους και να δώσουν νέα δάνεια.

Γενικότερα, από τα περίπου 230 δισ. ευρώ που είναι τα συνολικά δάνεια περίπου τα 110 δισ. είναι μη εξυπηρετούμενα. Απ’ αυτά για τα 75-80 δισ. έχουν καταγγελθεί οι συμβάσεις και είναι σε καθυστέρηση περισσότερο από 90 ημέρες. Περίπου 30-35 δισ. δάνεια είναι σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών – και αυτή είναι η πλέον επίφοβη κατηγορία δανείων, η οποία θα σηκώσει υψηλά τον πήχη των νέων προβλέψεων στην αρχή του χρόνου.

Χοντρικά, από τα περίπου 230 δισ. δάνεια οι τράπεζες έχουν πάρει προβλέψεις ύψους 47 δισ. ευρώ. Αφαιρώντας τις προβλέψεις, το ποσό των συνολικών δανείων υποχωρεί στα 183 δισ., για τα οποία όμως οι τράπεζες έχουν πάρει διάφορες εξασφαλίσεις (ακίνητα κ.λπ.) ύψους 50 δισ. ευρώ. Με αυτά κατεβαίνει ο λογαριασμός στα 133 δισ. ευρώ, για τα οποία με βάση τις προδιαγραφές του IFRS 9 προκύπτει το ερώτημα τι ύψους θα είναι οι νέες προβλέψεις που θα απαιτηθεί να πάρουν οι τράπεζες.

του Αλέξανδρου Κασιμάτη

newmoney.gr

Δείτε επίσης

Γιώργος Παπανδρέου: Ξεκάθαρο μήνυμα στους Τούρκους πολιτικούς που αμφισβητούν τη συνθήκη της Λωζάνης ή εποφθαλμιούν Ελληνικά νησιά

Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Γιώργος Α. Παπανδρέου, μέσα από ολοσέλιδη συνέντευξη του στην …

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο