Ωστόσο, το οικονομικό επιτελείο μεταφέρει πλέον τις προσδοκίες για ένα νέο και πιο δίκαιο σύστημα υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας στο επόμενο έτος.  Το τάζει αυτή τη φορά το υπουργείο Οικονομικών;  Ότι θα δημιουργηθεί ένα εντελώς νέο σύστημα υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας όπου θα υπάρχει αυτόματος επανυπολογισμός των τελών κάθε έτος και για κάθε όχημα. Έτσι, θα υπάρχει, για παράδειγμα, αυτόματη μείωση των τελών κάθε έτος λόγω παλαιότητας ενώ τα τέλη θα εξαρτώνται, από την εμπορική αξία των οχημάτων καθώς και τους εκπεμπόμενους ρύπους.